Một số quy định mới liên quan tới hoạt động photocopy, in ấn sao chụp - Nhật Nam JSC chuyên cho thuê máy photocopy tại Hà Nội

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Cập nhật: 4/6/2018 - Số lượt đọc: 1309

Một số quy định mới liên quan tới hoạt động photocopy, in ấn sao chụp  - Nhật Nam JSC chuyên cho thuê máy photocopy tại Hà Nội - Mr Hiệu 0904354466 

Quy định Dịch vụ máy photocopy liên quan đến hoạt động in

Thủ tướng đã ban hành Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2018. Trong đó có các quy định về dịch vụ máy photocopy nằm trong các ngành nghề kinh doanh hoạt động in.

Ban hành kèm theo Nghị định này 18 mẫu, biểu mẫu gồm: Đơn, tờ khai, danh mục, giấy phép, giấy xác nhận, sổ, báo cáo để thực hiện các thủ tục hành chính và chế độ thông tin báo cáo trong hoạt động in. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ sàng lọc các biểu mẫu liên quan đến hoạt động Dịch vụ máy photocopy mà hiện đang kinh doanh

STT

Mẫu số

Phụ lục đính kèm dịch vụ máy photocopy

1Mẫu số 05Đơn đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
2Mẫu số 06Đơn đề nghị chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
3Mẫu số 09Giấy xác nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
4Mẫu số 13Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
5Mẫu số 14Tờ khai thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy
6Mẫu số 18Báo cáo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Mẫu số 18: Báo cáo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Nhật Nam JSC - Nhà cung cấp dịch vụ bán máy photocopy và cho thuê máy photocopy chuyên nghiệp tại Hà Nội
0904354466 chothuemayphoto Facebook: nhatnamphotoZalo: 0904354466